Mgr. Lukáš Verner

Lukáš Verner absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2016, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Role veřejného pořádku v mezinárodním rozhodčím řízení“. V průběhu studia získával praktické zkušenosti jako praktikant v advokátní kanceláři. Po ukončení studií působil v brněnské advokátní kanceláři jako advokátní koncipient, kde se zabýval zejména sporovou agendou, českým a mezinárodním závazkovým právem.

V DRV Legal působí od srpna 2018 jako advokátní koncipient.

Lukáš hovoří anglicky, pasivně ovládá německý jazyk.

Kontakt

Mgr. Lukáš Verner
Hlinky 505/118, Brno 603 00

tel.:+420 543 216 742
fax.:+420 543 216 747
e-mail:Pro zobrazení potřebujete javascript

© DRV LEGAL 2017design by TOPVIEW