Za účelem zlepšení našich webových stránek využíváme soubory cookies, mimo jiné pro tvorby statistik a hodnocení návštěvnosti. Používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Více informací o jejich zpracování zde.

JUDr. Tomáš Rada, Ph.D.

JUDr. Tomáš Rada, Ph.D. ukončil studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2006. Rok po ukončení magisterských studií obhájil rigorózní práci na téma "Vinohradnictví a vinařství v kontextu práva" na téže fakultě a složil státní rigorózní zkouškou (JUDr.). V roce 2009 úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a advokátní zkoušky. Od téhož roku je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. V roce 2012 pak obhájil disertační práci a ukončil doktorská studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (Ph.D.).

Tomáš se specializuje především na právní služby související s M&A (např. zastoupení prodávajícího při přeshraniční akvizici slovenské společnosti TEXIPLAST, a.s. získané společností Low & Bonar kótované na londýnské burze, zastoupení kupujícího při akvizici MSV Metal Studénka, a.s., BRONSWERK HEAT TRANSFER, Fiberpreg, BENET AUTOMOTIVE, Hoeckle Group, Kužnia Ostrów Wielkopolski, zastoupení prodávajícího při prodeji významné softwarové společnosti, atp.).

Dále se zaměřuje na právní aspekty podnikání, především na právo obchodních společností, přeměny společností (přeshraniční fúze společností KORDÁRNA Plus a.s. a SLOVKORD Plus a.s., vnitrostátní fúze CSRC spol. s r.o. a BD SENSORS s.r.o., vnitrostátní fúze MAJOR CZ s.r.o. a READA PRODUKTION s.r.o., vnitrostátní troj-fúze SCORPIUS CAPITAL, a.s., CRATER CAPITAL, a.s. a ARA CAPITAL, a.s., atp.), korporátní právo (zastupování menšinových / většinových akcionářů), obchodní závazkové právo, soutěžní právo, jakož i na zastupování při financování významných projektů (např. rámcové financování holdingových struktur, akviziční financování, projektové financování).

Tomáš se dále zabývá problematikou investičních fondů a investičních společností (strukturování fondů, např. Jet 1, investiční fond, a.s.), nemovitostmi (především akvizice nemovitostí), vinařstvím, stavebnictvím (územní plánování, SEA, EIA, IPPC, územní řízení, stavební řízení, užívání staveb) a problematikou práva životního prostředí.

Tomáš se taktéž věnuje publikační činnosti zaměřené jak na odbornou právní veřejnost, tak i na přiblížení některých právních či aplikačních problémů široké veřejnosti. Je např. spoluautorem komentáře zákona o vinohradnictví a vinařství.

Tomáš ovládá plynně jazyk anglický a pasivně německý.

Kontakt

JUDr. Tomáš Rada, Ph.D.
Hlinky 505/118, Brno 603 00

tel.:+420 543 216 742
fax.:+420 543 216 747
e-mail:Pro zobrazení potřebujete javascript

© DRV LEGAL 2017design by TOPVIEW