NOVINKY

14.12.2018

Akvizice FORTECH, spol. s r.o.

Dne 5. 12. 2018 byla úspěšně dokončena akvizice společnosti FORTECH, spol. s r.o. společností Libli s.r.o. ze skupiny DRFG Telco, která byla zastupována akvizičním týmem naší kanceláře pod vedením partnera Tomáše Rady a Kateřiny Krutilkové.

03.11.2018

Akvizice Zenit – servis s.r.o.

Akviziční tým pod vedením partnera Tomáše Rady a Kateřiny Krutilkové poskytoval právní poradenství při akvizici společnosti Zenit – servis s.r.o. společností Suntel Net s.r.o. ze skupiny DRFG Telco.

31.10.2018

Úspěšně dokončený prodej KORDÁRNA Plus a.s.

Za účasti akvizičního týmu DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady a advokáta Tomáše Antala došlo k úspěšnému vypořádání transakce týkající se prodeje společnosti KORDÁRNA Plus a.s. V rámci prodeje poskytovala advokátní kancelář skupině akcionářů právní poradenství související s přípravou procesu prodeje, přípravou, vyjednáváním a uzavřením transakční dokumentace, jakož i s vypořádáním celé transakce.

14.09.2018

DRV Legal právními poradci při prodeji KORDÁRNA Plus a.s.

Akviziční tým pod vedením partnera Tomáše Rady a Tomáše Antala poskytoval právní poradenství skupině akcionářů při prodeji společnosti KORDÁRNA Plus, přičemž prodej zahrnoval jeden výrobní závod v České republice a jeden závod na Slovensku. Podle předpokladů by měl být prodej dokončen v druhé polovině roku 2018 po schválení příslušnými antimonopolními úřady.

20.08.2018

Nová posila

Brněnská část týmu DRV Legal se rozrůstá. Od srpna 2018 je novým členem našeho týmu Lukáš Verner. Specializuje se na sporovou agendu.

15.08.2018

Nový člen Visegrad Plus Legal

Od srpna 2018 se Visegrad Plus Legal rozrostla o advokátní kancelář z Bukurešti – Trofin & Asociatii SCA. Nově naše mezinárodní aliance advokátních kanceláří střední a východní Evropy již pokrývá Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko. Prostřednictvím našich kooperujících kanceláří jsme připraveni zajistit Vám v těchto regionech právní služby.

18.07.2018

Financování T.E Bleriot ze skupiny Top.Estates

Tým DRV Legal pod vedením partnera Davida Vaníčka poskytnul kompletní právní poradenství developerské skupině Top.Estates při bankovním financování výstavby projektu Bleriot v Praze 9, nedaleko oblíbeného obchodního centra Letňany. Projekt nabídne 151 bytů ve třech budovách a DRV Legal spolupracovala se developerskou skupinou Top.Estates i při nákupu projektu Bleriot. Financující bankou se stala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

15.07.2018

Další úspěšný nákup skupiny Top.Estates

Akviziční tým DRV Legal pod vedením partnera Davida Vaníčka poskytnul právní poradenství developerské skupině Top.Estates při nákupu společnosti T.E. Na Jarově, s.r.o., který byl úspěšně dokončen v červnu roku 2018. T.E takto koupila 1,4 hektaru na Jarově od německé investiční společnosti Zeitgeist, jež nemovitosti vlastnila tři roky. Developerská společnost T.E plánuje postavit polyfunkční čtvrť převážně s byty, kterých by podle odhadu T.E mohlo v území vzniknout přibližně 600.

13.07.2018

Prodej skupiny LESS & TIMBER

Akviziční tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady a Tomáše Antala poskytnul právní poradenství společnosti Jet 1, investiční fond, a.s. v rámci prodeje skupiny LESS & TIMBER, který byl úspěšně dokončen v červnu roku 2018, kdy skupinu LESS & TIMBER zakoupila investiční skupina PROSPERITA holding, a.s..

19.04.2018

Založení investičního fondu Jet 2, investiční fond, a.s.

Tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady asistoval s přípravou založení investičního fondu kvalifikovaných investorů Jet 2, investiční fond, a.s., včetně přípravy a strukturování komplexní dokumentace.

Jet 2, investiční fond, a.s. má cíl získat od institucionálních i privátních investorů až pět miliard korun a stát se tak největším private equity fondem v České republice.

20.02.2018

Visegrad Plus Legal

Od nového roku 2018 jsme spolu s našimi zahraničními kolegy ze Slovenska, Maďarska, Polska a Bulharska založili mezinárodní alianci Visegrad Plus Legal sdružující advokátní kanceláře v regionu střední a východní Evropy. Kooperující kanceláře mají kanceláře v Praze, Brně, Bratislavě, Budapešti, Sofii a v Katowicích a jsme připraveni prostřednictvím těchto kooperujících kanceláří Vám zajistit potřebné právní služby v dotčených regionech.

19.12.2017

Úspěšně dokončená fúze BD SENSORS s.r.o. a CSRC spol. s r.o.

Pod řízením týmu právníků DRV Legal, jenž byl veden partnerem Tomášem Radou, byla úspěšně připravena, zrealizována a dokončena vnitrostátní fúze sloučením společnosti BD SENSORS s.r.o., která je významným producentem elektronické tlakoměrné techniky na světovém trhu a společnosti CSRC, spol. s r.o., která se specializuje na vývoj a výrobu komplexních řešení vesmírných elektronických systémů zahrnujících letový hardware a software.

20.09.2017

Akvizice BENET AUTOMOTIVE s.r.o.

Dne 11. září 2017 byla úspěšně dokončena akvizice společnosti BENET AUTOMOTIVE s.r.o. společností JET ALFA, a.s. ze skupiny Jet Investment, která byla zastupována akvizičním týmem naší kanceláře pod vedením partnera Tomáše Rady a Tomáše Antala, a který v rámci akvizičního procesu mimo jiné zastupoval společnost JET ALFA, a.s. i v řízení o povolení spojení soutěžitelů před ÚOHS a účastnil se vyjednávání akvizičního financování s bankami. 

Společnost BENET AUTOMOTIVE s.r.o. je předním výrobcem plastových a karbonových dílů v automobilovém průmyslu, úzce spolupracující především s automobilkami ze skupiny VW a zaměstnávající přibližně 650 lidí.  

26.01.2017

Úspěšně dokončená reorganizace Ernst Leopold, s.r.o.

Tým DRV Legal pod vedením partnera Dušana Dvořáka a Kateřiny Krutílkové úspěšně provedl společnost Ernst Leopold, s.r.o. celým insolvenčním řízením včetně přípravy, realizace a splnění reorganizačního plánu. Je nám potěšením oznámit, že insolvenční soud 20.12.2016 vydal usnesení, kterým vzal na vědomí splnění reorganizačního plánu a reorganizace byla úspěšně ukončena.

Ernst Leopold je tradiční výrobce odlitků z litiny a oceli, specializuje se na jejich kusovou a malosériovou výrobu a na umělecké odlitky z nejrůznějších materiálů. Je světovou jedničkou v litém výtvarném umění a blanenská slévárna je zároveň nejstarším nepřetržitě fungujícím podnikem v Česku (od roku 1698).

22.12.2016

Úspěšné dokončení přeshraniční fúze

Pod řízením týmu právníků DRV, především Tomáše Rady a Tomáše Antala byla úspěšně připravena, zrealizována a dokončena přeshraniční fúze společností KORDÁRNA Plus a.s. (Česká republika) a SLOVKORD Plus a.s. (Slovenská republika).

 

29.08.2016

Úspěšně dokončená reorganizace CP Praha, s.r.o.

Tým DRV Legal pod vedením partnera Dušana Dvořáka úspěšně provedl společnost CP Praha, s.r.o. (developerský projekt CENTRAL PARK PRAHA) celým insolvenčním řízením včetně přípravy a realizace reorganizačního plánu. Je nám potěšením oznámit, že insolvenční soud 16.8.2016 vydal usnesení, kterým potvrdil splnění reorganizačního plánu a reorganizace byla úspěšně ukončena.

28.08.2016

Akvizice BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o.

17. srpna 2016 byla úspěšně dokončena akvizice společnosti BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o. společností PBS INDUSTRY, a.s. ze skupiny Jet Investment, která byla zastupována akvizičním týmem naší kanceláře pod vedením partnera Tomáše Rady.

21.08.2016

Nový investiční projekt Payment4U za účasti DRV Legal

V červenci 2016 jsme úspěšně zastupovali investora při založení nového investičního projektu Payment4U, a.s. zabývající se vývojem a výrobou platebních automatů.

20.07.2016

Akvizice FIBERPREG, GmbH, Nový Ulm, Německo

Akviziční tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady asistoval při koupi movitého i nemovitého majetku sloužícího k produkci pryskyřicí impregnovaných karbonových vláken od korporací se sídlem v Německu v rámci jejich insolvenčního řízení. Přejeme novému projektu FIBERPREG vše nejlepší do nového startu!

26.08.2015

Časopis Právní rozhledy č. 13-14/2015

V článku "Část závodu dle § 421 odsr. 2 ZOK a § 374 ZISIF nejen z hlediska dopadů na investiční fond" zveřejněném v časopise Právní rozhledy č. 13-14/2015 autor Tomáš Rada přibližuje čtenářům problematiku interpretace pojmu část obchodního závodu z hlediska praktického využití a fungování investičních fondů.

14.07.2015

Zvýšení základního kapitálu JET I, investiční fond, a.s.

Tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady připravil zvýšení základního kapitálu JET I, investiční fond, a.s. upsáním nových Investičních akcií, jejichž emisní kurz dosáhl hodnoty 1,577 miliardy korun českých, čímž byl završen vstup investorů do tohoto fondu.

13.11.2014

Seminář v Poslanecké sněmovně ČR

Dušan Dvořák se jako přednášející zúčastnil odborného semináře o budoucnosti legislativy v insolvenční oblasti, který se konal v poslanecké sněmovně dne 13. 11. 2014 na základě spolupráce s Ústavně právním výborem PSP ČR a VŠE v Praha v rámci projektu TA CR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“, kde přednesl příspěvek na téma „Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona“. Podrobnosti je možné nalézt zde: 

http://www.vyzkuminsolvence.cz/vedecke-konference/seminar-na-pude-poslanecke-snemovny-clanek-obsahuje-prezentace-prednasejicich.html

20.05.2014

Vědecká konference v České národní bance

Dušan Dvořák se jako přednášející zúčastnil mezinárodní vědecké konference na téma "Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům". Konference se uskutečnila 20.5.2014 v prostorách pražské centrály České národní banky, kde se sešli specialisté na problematiku defaultu dlužníků, insolvencí, reorganizací a otázky vymáhání pohledávek.  Dušan Dvořák přednesl příspěvek na téma "Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona". Podrobnosti je možné nalézt zde:

http://www.vyzkuminsolvence.cz/vedecke-konference/videozaznamy-vystoupeni-jednotlivych-recniku-na-konferenci-v-cnb.html

17.10.2013

Prodej společnosti TEXIPLAST, a.s. za účasti DRV Legal, s.r.o.

V září 2013 byl úspěšně dokončen prodej společnosti TEXIPLAST, a.s. Jsme rádi, že zastupováním prodávajícího, společnosti KORDÁRNA Plus a.s. ze skupiny JET Investment, a.s., jsme mohli přispět k úspěšné realizaci této transakce.

20.05.2013

Akvizice MSV Metal Studénka, a.s. za účasti DRV Legal, s.r.o.

V březnu 2013 byla úspěšně dokončena akvizice společnosti MSV Metal Studénka, a.s., jejíž 100% podíl nabyla po ukončené reorganizaci společnost ROCA CAPITAL, a.s. ze skupiny Jet Investment, a.s. Jsme rádi, že naše služby přispěly k úspěšné realizaci této transakce.

17.01.2013

Nové webové stránky

Byly spuštěny nové webové stránky DRV LEGAL

26.03.2012

Tomáš Rada spoluautorem nového komentáře vinohradnického a vinařského zákona.

Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění ke dni 1.1.2012 jehož spoluautorem a vedoucím autorského kolektivu je Tomáš Rada, partner DSB LAWYERS. Blíže k publikaci viz webové stránky nakladatelství

16.11.2011

Novela zákoníku práce

Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti významná a velmi obsáhlá novela zákoníku práce, která přináší zásadní změny v pracovněprávních vztazích, které mají vést k větší flexibilitě trhu práce. Předmětná novela např. pro jisté situace snižuje odstupné, upravuje práci přesčas, noční a víkendovou práci, umožňuje delší zkušební dobu u vedoucích zaměstnanců, či upravuje možnost uzavírání smluv na dobu určitou.

09.11.2011

Časopis Právní rozhledy č. 21/2011

V článku "K některým otázkám realizace staveb na pozemcích původně určených k plnění funkcí lesa" zveřejněném v časopise Právní rozhledy č. 21/2011 autor Tomáš Rada z DSB LAWYERS přibližuje čtenářům problematiku odnímání lesních pozemků ke stavebním účelům včetně související problematiky.

28.09.2011

Změna výše soudních poplatků.

S účinností od 1. září 2011 došlo ke zvýšení některých soudních poplatků. Účelem novely zákona o soudních poplatcích je nejen reflektování společenských a ekonomických změn, ale tato novela zavádí i některé koncepční změny, které by měly dle informací od Ministerstva spravedlnosti zabránit podávání účelových, šikanózních či bagatelních žalob. Např. návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku byl zvýšen na částku 2000,- Kč.

29.07.2011

Časopis Právní rozhledy č. 6/2011

V článku "Odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro stavební účely po poslední novelizaci" zveřejněném v časopise Právní rozhledy č. 6/2011 autor Tomáš Rada (DSB LAWYERS) přibližuje čtenářům problematiku odnímání pozemků ze ZPF za účelem realizace stavební činnosti.

© DRV LEGAL 2017design by TOPVIEW