Eliška Ráabová

Kontakt
Eliška Ráabová
Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Eliška Ráabová ukončila studium v oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2021, kdy úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku a obhájila diplomovou práci na téma „Současná smrt více osob z historicko-srovnávací perspektivy“. V průběhu studia získávala praktické zkušenosti jako praktikanta na Exekutorských úřadech a následně jako právník Exekutorské komory ČR. Další praktické zkušenosti pak získávala při organizaci právní soutěže Mezinárodní středoškolský moot court.

Eliška se specializuje především na obchodněprávní agendu, závazkové právo a občanské či dědické právo.

V DRV Legal působí od října 2021 jako advokátní koncipient.

Eliška mluví anglicky.