Gabriel Kožík

Kontakt
Gabriel Kožík
Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Mgr. Gabriel Kožík vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2016 úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku. V průběhu studia získával zkušenosti jako praktikant v advokátní kanceláři. Převážnou část své koncipientské praxe vykonal jednak v renomované brněnské advokátní kanceláři se zaměřením na obchodní právo, jednak v advokátní kanceláři se zaměřením na všeobecné právní poradenství, kde posléze působil jako advokát. Část své praxe vykonal i v nadnárodním korporaci v pozici in-house právníka.

Gabriel složil advokátní zkoušky v prosinci 2019 a k DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář se jako advokát připojil v říjnu 2021.

Gabriel se zaměřuje především na obchodní závazkové právo a dále na právo nemovitostí, právo občanské, insolvenční a trestní.

Gabriel hovoří plynně anglicky.