Gabriel Kožík

Kontakt
Gabriel Kožík
Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Gabriel úspěšně ukončil své studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2016. Již v době svých studií získával cenné zkušenosti z podnikatelského prostředí, když působil jako člen týmu zabývajícího se zajišťováním financí ze strukturálních a investičních fondů EU pro malé a střední podnikatele a později taktéž jako praktikant v advokátní kanceláři se všeobecným zaměřením. Po složení státní závěrečné zkoušky část své právní praxe vykonal jako in-house právník v nadnárodní společnosti. Větší část této své praxe Gabriel ovšem absolvoval jako koncipient jednak v renomované brněnské advokátní kanceláři se zaměřením na obchodní právo, jednak v advokátní kanceláři se zaměřením na všeobecné právní poradenství.

Gabriel složil advokátní zkoušku v prosinci 2019 a jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory působí od dubna 2020. Do DRV Legal týmu se přidal v říjnu 2021, kde působí jako advokát specializující se na obchodní závazkové právo. Součástí jeho agendy je i dohled nad realizací obchodních transakcí a právní prověrky v rámci nemovitostních a korporátních akvizic.

Gabriel si s Vámi rád popovídá i ve slovenštině nebo angličtině.