Jiří Neubauer

Kontakt
Jiří Neubauer
Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Jiří Neubauer absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2017, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu kritiky zaměstnavatele“. V průběhu studia získával praktické zkušenosti na Městském státním zastupitelství v Brně a dále pak jako praktikant na exekutorském úřadě a v advokátní kanceláři.

Od září 2017 působil Jiří v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokátní koncipient.

V červnu 2021 Jiří úspěšně složil advokátní zkoušky a od července 2021 působí v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokát.

Jiří se specializuje především na trestní právo, dále se zaměřuje na právo pracovní a právo korporátní.

Jiří hovoří anglicky.