Jolana Juříková

Kontakt
Jolana Juříková
Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Jolana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2019, kdy úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku a obhájila diplomovou práci na téma „Problematické aspekty povolení oddlužení fyzických osob – podnikatelů“. V průběhu studia získávala Jolana zkušenosti z právní praxe na stáži na civilním oddělení Okresního soudu ve Vsetíně, ve studentské právní poradně a v advokátní kanceláři DRV Legal. Jeden semestr pak absolvovala na právnické fakultě Univerzity ve Ferraře, kde studovala mezinárodní právo.

Od roku 2019 Jolana působila v DRV Legal jako advokátní koncipient. V roce 2022 úspěšně složila advokátní zkoušky a v současnosti působí v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokát.

Jolana se specializuje především na insolvenční právo. S průběhem insolvenčních řízení má zkušenosti jak z pohledu věřitelů, tak z pohledu dlužníků, ale zejména pak i z právně a organizačně nejnáročnějšího pohledu insolvenčního správce. Spolu s ostatními členy insolvenčního týmu DRV proto dokáže klienty provést insolvenčním řízením, ať již v jeho rámci zaujímají jakékoliv postavení. Jolana byla a je zapojena v několika významných insolvenčních řízeních v České republice.

Jolana hovoří anglicky a rusky.