Ondřej Glogar

Kontakt
Ondřej Glogar
Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Ondřej Glogar absolvoval magisterský obor právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2020, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Právo jako komunikace“. Ondřej na fakultě setrvává jako doktorand na Katedře právní teorie a v rámci svého doktorského studia a dizertační práce se zaměřuje na právní jazyk, v čemž mu napomáhají i znalosti získané v průběhu studia bohemistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Ondřej se do činnosti advokátní kanceláře DRV Legal zapojil již v průběhu svého magisterského studia a od srpna 2020 působí v našem týmu jako advokátní koncipient.

Ondřej též absolvoval stáž na Nejvyšším soudě u senátu č. 30 Cdo, který se zabývá agendou odpovědnosti státu za škodu při výkonu veřejné moci. Část svého studia Ondřej strávil na univerzitě Eötvös Loránd v Budapešti.

Ondřej hovoří anglicky, pasivně ovládá německý jazyk.