Štěpánka Frimlová

Kontakt
Štěpánka Frimlová
Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Štěpánka Frimlová v současné době studuje obor právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde se zaměřuje zejména na právo obchodní.

Štěpánka v DRV Legal působí od května 2021, kde na pozici praktikanta získává praktické zkušenosti zejména v oblasti práva insolvenčního a občanského.

Štěpánka mluví anglicky, pasivně ovládá německý jazyk.