Václav Koubík

Kontakt
Václav Koubík
Praha City Centre, Regus 2. patro, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

Mgr. Václav Koubík vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2016 úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Práva z vadného plnění v rámci smlouvy o dílo“. V průběhu studia získával dále praktické zkušenosti v mezinárodní advokátní kanceláři, kde byl součástí týmu mezinárodní obchodní arbitráže.

Během své koncipientské praxe působil v ostravské advokátní kanceláři, kde se věnoval generální právní praxi a následně v tomto regionu pracoval také jako podnikový právník pro společnost z oblasti automotive. Václav dále vykonával koncipientskou praxi v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze, kde se zaměřoval především na úvěrové financování českých i zahraničních subjektů a finanční transakce.

Na podzim roku 2020 Václav složil advokátní zkoušky a připojil se k DRV Legal, s.r.o. jako advokát.

Václav se specializuje zejména na finanční právo, obchodní závazkové práva, občanské právo a sporovou agendu.

Václav hovoří plynně anglicky, pasivně ovládá německý jazyk.