Vít Brejša

Kontakt
Vít Brejša
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Vít Brejša absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2016, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Komparace české a rakouské úpravy koncentrace civilního řízení“, v rámci studia absolvoval také půlroční studijní pobyt v Rakousku na innsbrucké univerzitě. V roce 2019 absolvoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v magisterském oboru Podniková ekonomika a management.

V průběhu studia působil ve dvou brněnských advokátních kancelářích a vykonával praxi na exekutorském úřadě. V DRV Legal působí od listopadu 2016, od roku 2022 jako spolupracující advokát.

Vít se ve své praxi věnuje zejména obchodněprávní agendě a právům duševního vlastnictví.

Vít hovoří anglicky a německy.