Vít Brejša

Kontakt
Vít Brejša
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Vít Brejša absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2016, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Komparace české a rakouské úpravy koncentrace civilního řízení“. V průběhu studia působil ve dvou brněnských advokátních kancelářích a vykonával praxi na exekutorském úřadě. Necelé dva semestry strávil také na Univerzitě Innsbruck, kde studoval rakouské právo a zpracovával svou diplomovou práci.

 

V DRV Legal působí od listopadu 2016 jako advokátní koncipient.

 

Vít hovoří anglicky a německy.