Zdeněk Chroust

Kontakt
Zdeněk Chroust
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Zdeněk Chroust absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2015, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Povinnosti členů orgánů obchodních korporací“. V průběhu studia získával praktické zkušenosti jako praktikant na exekutorském úřadě a v advokátní kanceláři. Po absolutoriu působil krátce v Praze jako advokátní koncipient a následně jako právník v České spořitelně, a.s., kde se zabýval úvěrovým financováním obchodních společností.

Od ledna 2017 Zdeněk působil v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokátní koncipient.

V dubnu 2019 Zdeněk úspěšně složil advokátní zkoušky a od června 2019 působí v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokát.

Zdeněk se specializuje především na obchodní závazkové právo, dále se zaměřuje na právo nemovitostí, právo občanské a právo korporátní.

Zdeněk hovoří anglicky, pasivně ovládá německý jazyk.