Zdeněk Nový

Kontakt
Zdeněk Nový
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Zdeněk studoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. v oboru právo a právní věda, Ph.D. v oboru mezinárodního práva soukromého a JUDr. v oboru mezinárodní právo veřejné) a na Evropském univerzitním institutu ve Florencii (LL. M. v mezinárodním a evropském právu a srovnávání právních řádů). Zdeněk působí jako odborný asistent na katedře Mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, jako advokát České advokátní komory, jako rozhodce (VIAC, ICC, RS HK ČR a AK ČR, Court of Arbitration for Art) a právní znalec v mezinárodní arbitráži a před zahraničními soudy.

Ve své akademické práci se věnuje především mezinárodní ochraně investic, rozhodčímu řízení, mezinárodním obchodním smlouvám a mezinárodnímu smluvnímu právu. Jeho odborné práce jsou citovány v 15 státech. V právní praxi se na něj obracejí především velké a střední advokátní kanceláře ohledně poradenství ve specifických oblastech práva nebo s komplikovanými či dosud judikaturou ani literaturou neřešenými právními otázkami, které vyžadují teoretický přesah. Oceňují především jeho znalosti a dovednost originální a detailní argumentace. Zdeněk má také široké praktické zkušenosti s cizími právními řády.

Zdeněk hovoří anglicky, francouzsky, italsky a má pasivní znalost němčiny, polštiny a španělštiny.