PROFIL SPOLEČNOSTI DRV LEGAL

DRV LEGAL ZALOŽILI V ROCE 2012 TŘI SPOLEČNÍCI DUŠAN DVOŘÁK, TOMÁŠ RADA A DAVID VANÍČEK, KTEŘÍ DŘÍVE JAKO ADVOKÁTI DLOUHODOBĚ SPOLUPRACOVALI V DSB LAWYERS


Poskytujeme komplexní a profesionální právní služby ve všech oblastech práva s důrazem kladeným na právní aspekty podnikání se specializací na obchodní právo, fúze a akvizice, insolvenční právo a finanční právo.

Společníci mají bohaté zkušenosti s vnitrostátním i mezinárodním podnikatelským prostředím, jako např. s přeshraničními fúzemi a transakcemi včetně zastupování investorů, insolvenčních správců i věřitelů v největších insolvenčních řízeních, díky čemuž může náš tým poskytovat právní služby na vysoce kvalifikované úrovni.

Způsob fungování kanceláře umožňuje rychlou dynamiku a rozvoj právních služeb s pružností, která chybí velkým, nadnárodním advokátním kancelářím. K problémům našich klientů přistupujeme zásadně individuálně a takovým způsobem, aby v cestě za žádanou službou nestála zbytečná administrativní změť a nebyli tak kráceni o svůj drahocenný čas a finance.

© DRV LEGAL 2017design by TOPVIEW