Aktuality

Akvizice eds.group

1. února 2022

M&A tým pod vedením partnerů Tomáše Rady a Tomáše Antala a advokátů Václava Koubíka a Víta Brejši poskytoval právní poradenství společnosti Jet 2 Kappa, a.s. patřící do investiční skupiny Jet Investment, při akvizici jednoho z největších evropských tiskárenských holdingů Euro-Druckservice neboli eds.group. Skupina eds.group je tvořena osmi společnostmi, které působí v pěti zemích a její roční tržby se pohybují kolem 300 milionů eur.

Součástí poskytovaných právních služeb bylo kromě vyjednání transakční dokumentace i připravení návrhů pro schválení transakce ze strany jednotlivých antimonopolních úřadů a provedení právní prověrky všech společností náležejících do skupiny eds.group, na které se s DRV Legal podílely i advokátní kanceláře sdružené v mezinárodní alianci Visegrad Plus Legal.

Akvizice pražského Airport Business Centre

4. ledna 2022

Nemovitostní tým pod vedením partnera Tomáše Rady a vedoucího advokáta Zdeňka Chrousta poskytoval právní poradenství společnosti Jet Industrial Lease SICAV, a.s. patřící do investiční skupiny Jet Investment při akvizici (formou share dealu) budovy Airport Business Centre na Letišti Václava Havla.

Akvírovaná budova nabízí 14 542 metrů čtverečních kancelářských a obchodních prostor. V budoucnu by se budova měla nacházet přímo u výstupu plánované rychlodráhy Praha – Kladno – Letiště Václava Havla s termínem dokončení v roce 2028.

Akvizice společnosti Vestinlog ze skupiny KKCG

13. prosince 2021

Nemovitostní tým pod vedením partnera Tomáše Rady a vedoucího advokáta Zdeňka Chrousta poskytoval právní poradenství společnosti Jet Industrial Lease SICAV, a.s. patřící do investiční skupiny Jet Investment při akvizici (formou share dealu) pěti průmyslových areálu v západní a střední části Polska.

Akvírované areály o celkové rozloze více než 174 tisíc metrů čtverečních mají své nájemce z řad velkých dodavatelů do automobilového průmyslu.

AKVIZICE TEDOM energie s.r.o.

21. října 2021

Tým pod vedením partnera Tomáše Rady a advokáta Víta Brejši poskytoval poradenství společnosti TEDOM a.s. patřící do skupiny Jet Investment při akvizici licencovaného dodavatele energií, společnosti TEDOM energie s.r.o. (dříve FREE. Česká republika s.r.o.).

DRV Legal tak asistoval skupině Jet Investment při jejím vstupu na trh s energiemi, který akcelerovala současná situace v energetice.

Společnosti TEDOM energie s.r.o. přejeme mnoho spokojených zákazníků a těšíme se na další spolupráci.

Akvizice AL-KO

15. srpna 2021

Nemovitostní tým pod vedením partnera Kaje Ständera a vedoucího advokáta Zdeňka Chrousta poskytoval právní poradenství společnosti Jet Industrial Lease SICAV, a.s. patřící do investiční skupiny Jet Investment při akvizici (formou asset dealu) průmyslového areálu v německém Grosskötzu, ve kterém sídlí tradiční výrobce zahradní techniky AL-KO a výrobce komponent pro automotive ALOIS KOBER.

Akvírovaný areál o rozloze 42 000 m2 je téměř ze 100 % pronajat a jeho plochy tvoří mix moderních výrobních, office, skladových a R&D ploch s potenciálem k dalšímu developmentu.

Akvizice areálu proběhla modelem Sale & Leaseback, který je v zahraničí běžným modelem a v rámci České republiky se stává postupným trendem.

Bylo nám ctí podílet se na první dokončené akvizici investičního fondu Jet Industrial Lease SICAV, a.s. a těšíme se na spolupráci při dalších projektech.

Změna právní formy 2 JCP Group a.s.

15. července 2021

Tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Antala a advokáta Václava Koubíka poskytoval právní poradenství společnosti 2 JCP Group a.s. při přeměně spočívající ve změně právní formy ze společnosti s ručením omezením na akciovou společnost. Poradenství spočívalo zejména v navržení co nejefektivnějšího časování přeměny, přípravě projektu přeměny, úpravě zakladatelského právního jednání a zajištění schválení přeměny valnou hromadou.

Nový komentář zákona o obchodních korporacích

14. května 2021

Dovolujeme si upozornit, že právě vyšel od nakladatelství Wolters Kluwer nový komentář zákona o obchodních korporacích reflektující též poslední velkou novelizaci účinnou od 1.1.2021 na jehož znění se autorky podílel náš partner Tomáš Rada.

Tomáš Antal novým partnerem

10. dubna 2021

Novým partnerem advokátní kanceláře DRV Legal se stal Tomáš Antal, který dosud působil na pozici vedoucího advokáta. Tomáš se specializuje především na právo obchodních korporací, akvizice, přeměny společností, financování, obchodní závazkové právo, občanské právo či soutěžní právo. 

Jmenování Tomáše partnerem naší kanceláře bylo logickým vyústěním jeho dosavadní práce a přístupu. Tomáš k nám přišel jako student a prošel všemi právními pozicemi v kanceláři, tj. od praktikanta, přes advokátního koncipienta, advokáta a vedoucího advokáta až k partnerovi. Získal si důvěru partnerů a jeho povýšení zosobňuje neustálý růst kanceláře.

Akvizice Mikroelektronika

8. března 2021

M&A tým pod vedením partnera Tomáše Antala poskytoval právní poradenství společnosti Sentinel Capital, a.s. při akvizici společnosti Mikroelektronika spol. s r.o. Společnost Mikroelektronika je vedoucí českou společností v oblasti automatizovaných odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu, jejíž systémy naleznete ve více než 110 městech v přibližně 40 zemích světa.

Nový člen týmu DRV Legal

14. prosince 2020

Pražská kancelář DRV Legal byla od letošního prosince posílena o nového kolegu Václava Koubíka. Václav je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a během koncipientské praxe působil v mezinárodní kanceláři v Praze, kde se věnoval bankovnictví a financím a dříve také v ostravské advokátní kanceláři s generální praxí. Od ledna 2021 bude Václav zapsán do seznamu advokátů se zaměřením na obchodní a občanské závazkové právo a sporovou agendu.

Odpovědnost statutárních orgánů za schodek při konkurzu korporace po novele ZOK

11. prosince 2020

Časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jurisprudence vydal aktuálním čísle 5/2020 článek Tomáše Rady Odpovědnost statutárních orgánů za schodek při konkurzu korporace po novele ZOK. Tomáš se v článku zaměřuje na nový právní institut – žalobu insolvenčního správce vůči členům statutárního orgánu na uhrazení rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku (schodek) obchodní korporace (žaloba na doplnění pasiv). Namísto ručení statutárních orgánů dle § 66 účinného do 31. prosince 2020 dochází k upuštění od akcesorického ručení a zakládá se primární odpovědnost člena statutárního orgánu, resp. osob vyjmenovaných v ustanovení § 69 plnit vůči majetkové podstatě upadnuvší obchodní korporace.

Nová posila do týmu DRV Legal

1. října 2020

Brněnský tým DRV Legal od srpna tohoto roku posílila advokátka Veronika Kučerová. Veronika je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity a na pozici advokátní koncipientky působila v renomované brněnské advokátní kanceláři, kde se zdokonalovala především v oblasti občanského a trestního práva. Od roku 2017 se jako advokátka specializovala zejména na spornou agendu.

Akvizice TEDOM

17. července 2020

M&A tým pod vedením partnera Tomáše Rady a advokátů Radovana Majdy a Zdeňka Chrousta poskytoval právní poradenství společnosti Jet 2 Alfa, s.r.o. patřící do investiční skupiny Jet Investment, při postupné akvizici celkově 100% podílu ve společnosti TEDOM a.s. zabývající se výrobou a servisem kogeneračních jednotek, která v loňském roce dosáhla zisku EBITDA 450 milionů Kč a zaměstnává zhruba 900 zaměstnanců. Součástí poskytovaných právních služeb bylo též zastupování nabyvatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Akvizice 2 JCP

24. června 2020

Akviziční tým pod vedením partnera Tomáše Rady a vedoucího advokáta Tomáše Antala poskytoval právní poradenství společnosti Jet 2 Beta patřící do investiční skupiny Jet Investment, při akvizici 70% podílu ve společnosti 2 JCP. Transakce zahrnovala jak českou společnost s výrobním závodem v Račicích u Štětí, tak také dceřiné společnosti sídlící ve Velké Británii a USA. 2 JCP zaměstnává celkem 315 zaměstnanců ve třech státech a je globálním dodavatelem zařízení pro plynové turbíny, podmořských systémů a tlakových potrubí, potravinářských a obalových konstrukcí.

Úspěchy DRV u Nejvyššího soudu 2020

1. června 2020

Litigační tým DRV pod vedením partnera Dušana Dvořáka v krátké době zaznamenal dva úspěchy při zastupování klientů před Nejvyšším soudem, který vyhověl dvěma dovoláním DRV ve věci směnek a zástavního práva k pohledávkám.

V rozsudku sp.zn. 29 Cdo 895/2018-125 dal Nejvyšší soud za pravdu stanovisku, že pokud žalovaný (dlužník z pohledávky) v května 2014 (před splatností) plnil na zastavenou pohledávku tak, že ji uhradil přímo dlužníku (nikoli na označený účet zajištěného věřitele), ačkoli bylo prokázáno, že v dubnu 2014 mu bylo řádně oznámeno zastavení pohledávky pro banku (věřitele), pak i v době od oznámení o vzniku zástavního práva (dne 7. dubna 2014) do splatnosti pohledávky (dne 11. května 2014) se žalovaný mohl zprostit svého závazku pouze plněním zástavnímu věřiteli (bance). To platilo rovněž v době od splatnosti zastavené pohledávky do doby zahájení insolvenčního řízení (září 2014). Po zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o prohlášení konkursu bylo povinností žalovaného plnit dlužníku a po prohlášení konkursu na majetek dlužníka insolvenčnímu správci dlužníka (žalobci v dané věci).  Tyto osoby mohly po splatnosti zastavené pohledávky tuto pohledávku vymáhat. Jestliže byl žalovanému dne 7. dubna 2014 oznámen vznik zástavního práva k pohledávce, kterou byl žalovaný povinen uspokojit, a žalovaný tuto pohledávku plnil následně přímo dlužníku, svého závazku plnit na zastavenou pohledávku zástavnímu věřiteli (bance) se nezprostil. Po prohlášení konkurzu je insolvenční správce dlužníka  aktivně věcně legitimován tuto pohledávku vymáhat, neboť nezanikla splněním.

V rozsudku 29 Cdo 1178/2018-372 Nejvyšší soud posuzoval podmínky platnosti směnky – VS v Praze označil směnky za neplatné, za žalobce jsme podali dovolání. V dané věci směnky neobsahují údaj místa, kde má být placeno; zbývalo posoudit, jaký význam má pro řešení otázky (ne)platnosti směnek údaj „splatno u (…) s nevyplněným řádkem „místa“, a údaj nacházející se pod tímto textem ve znění „u K. B. Brno - venkov; 35 - xxxxxxxx/0100“. Nejvyšší soud v této souvislosti vyložil, že shora zmíněný údaj na směnkách nelze považovat za název osoby, u níž měly být zaplaceny, když zkratku K. B. (ve spojení s číslem účtu) sice lze „vyložit“ v tom smyslu, že jde o Komerční banku, a. s., ale další text ve znění „Brno - venkov“ rozhodně není součástí názvu, pod nímž je tato právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku. Za tohoto stavu považoval Nejvyšší soud za rozhodující (jedinečnou) grafickou podobu směnek, kdy při absenci údaje místa, kde má být placeno, je domicilační doložka členěna  na část vymezující osobu domiciliáta (tj. osobu, u níž měly být směnky předloženy k placení – viz předtištěný údaj „banka“) a část označující místo, kde se tak má stát - údaj „místo“. Z této podoby směnek je zřejmé, že údaje uvedené u předtištěného textu „banka“ mají sloužit (jen) k identifikaci osoby domiciliáta, případně k označení konkrétního účtu vedeného domiciliátem, na který měly být směnečné sumy zaplaceny; o vymezení platebního místa tak evidentně nešlo, když směnky zůstaly v údaji „místa“ domiciliáta nevyplněné.

Akvizice VYRTYCH a.s.

1. června 2020

Akviziční tým pod vedením vedoucího advokáta Tomáše Antala poskytoval právní poradenství společnosti Sentinel Capital, při akvizici společnosti VYRTYCH. Společnost VYRYTCH je jedním z největších výrobců světelné techniky na českém trhu a vyniká nabídkou speciálních svítidel do prostředí s nebezpečím výbuchu, průmyslových svítidel s vysokým stupněm ochrany proti vniknutí prachu a vody (IP54 – IP68), svítidel do extrémních teplot okolí a svítidel pro prostory s vysokým rizikem poškození (antivandal).

DRV Legal právními poradci při prodeji společnosti MORACELL s.r.o., výrobce produktů Big Soft

27. března 2020

Akviziční tým pod vedením partnera Tomáše Rady a vedoucí advokátky Kateřiny Holušové poskytoval právní poradenství společníkům společnosti MORACELL s.r.o. při prodeji společnosti polské investiční skupině a vypořádání transakce. I přes aktuálně probíhající pandemii viru Covid-19 a s pandemií spojenými restrikcemi, které vzhledem k přeshraničním přesahům transakce, kdy jedním z prodávajících společníků byla italská společnost a kupujícím společnost polská, značně zkomplikovaly původně předpokládané vypořádání transakce, byla transakce úspěšně vypořádána, a to distančním způsobem. Společnost MORACELL s.r.o. je významným výrobcem produktů pro osobní hygienu a domácnost značky Big Soft.

DRV Legal právními poradci při prodeji MSV Metal Studénka, a.s.

4. prosince 2019

Akviziční tým pod vedením partnera Tomáše Rady a vedoucího advokáta Tomáše Antala poskytoval právní poradenství investičnímu fondu Jet 1, investiční fond, a.s. při prodeji společnosti MSV Metal Studénka, a.s. Do prodávané skupiny společnosti MSV Metal Studénka, a.s. náleží i její polská dceřiná společnost Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. Podle předpokladů by měla být transakce vypořádána v následujících měsících po schválení příslušnými antimonopolními úřady.

Posila do týmu DRV Legal

29. listopadu 2019

Součástí brněnské odnože týmu DRV Legal se od září tohoto roku stal Marek Bogdanovski. Marek je letošním absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci studia se hlouběji věnoval zejména obchodnímu, evropskému a mezinárodnímu právu soukromému. Aktuálně se specializuje na korporátní jakož i závazkovou agendu a oblast práva cenných papírů. Marek je absolventem dvojjazyčného gymnázia ve Znojmě, v rámci vysokoškolského studia absolvoval kurz právnické němčiny a věnoval se překladům různých druhů právnických textů.

Akvizice ARBOR,spol.s r.o.,něm.ARBOR GmbH

15. září 2019

Akviziční tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady a advokátky Nikoly Hamáčkové poskytnul právní poradenství společnosti DRFG Telco Management a.s. ze skupiny DRFG při akvizici společnosti ARBOR,spol.s r.o.,něm.ARBOR GmbH. V rámci této akvizice se společnost DRFG Telco Management a.s. stala většinovým společníkem společnosti ARBOR,spol.s r.o.,něm.ARBOR GmbH, která se zabývá výstavbou, servisem a údržbou telekomunikačních sítí.

Úspěchy DRV u Nejvyššího soudu

2. září 2019

Insolvenční tým DRV pod vedením partnera Dušana Dvořáka v krátké době zaznamenal dva úspěchy při zastupování klientů před Nejvyšším soudem, který vyhověl dvěma dovoláním v insolvenční problematice.

V usnesení sp.zn. 29 Cdo 4524/2017 dal Nejvyšší soud za pravdu stanovisku, že účinností reorganizačního plánu zaniká v souladu s ustanovením § 356 odst. 1 insolvenčního zákona i příslušenství pohledávky, kterou by věřitel (žalobce) musel uplatnit v insolvenčním řízení vůči dlužníku (žalovanému) přihláškou, a to i v případě, že se jedná o příslušenství tvořené náklady řízení, které si věřitel v souvislosti se soudním uplatněním pohledávky předtím platil ze svého (ve shodě s § 140 odst. 1 o. s. ř.). Právo na náhradu těchto nákladů proto již věřiteli (žalobci) nelze v příslušném soudním řízení přiznat. Šlo o situaci, kdy po ukončení insolvenčního řízení (po účinnosti a splnění reorganizačního plánu) vzal žalobce zpět žalobu v řízení, které bylo zahájeno před zahájením insolvenčního řízení, a ve kterém bylo následně pokračováno – žalobce vzal žalobu zpět (pohledávka zanikla v reorganizaci), ale domáhal se nákladů řízení s tvrzením, že žaloval oprávněně.  Nejvyšší soud potvrdil skutečnost, že přesto, že před právní mocí rozhodnutí soudu o náhradě těchto nákladů (podle § 142 o. s.ř. nebo podle § 146 o. s.ř.) nemohl věřitel (žalobce) toto příslušenství přihlásit do insolvenčního řízení, nemá žádného vlivu na závěr, že není možné náklady řízení přiznat.

V usnesení 29 NSČR 206/2017 Nejvyšší soud posuzoval podmínky pro projednání insolvenčního návrhu věřitele, který prokazoval předlužení dlužníka, avšak neexistoval druhý věřitel se splatnou pohledávkou, pouze další věřitelé s pohledávkami nesplatnými. Nejvyšší soud souhlasil se stanoviskem DRV když uvedl, že existence nejméně dvou věřitelů dlužníka se splatnými pohledávkami vůči dlužníkovi je definičním znakem úpadku jen ve formě platební neschopnosti, proto je třeba ustanovení § 143 odst. 2 insolvenčního zákona považovat za pravidlo, které dopadá jen na případy úpadku ve formě platební neschopnosti. Lze tedy uzavřít, že předpokladem pro zjištění úpadku dlužníka ve formě předlužení k návrhu věřitele není osvědčení existence další osoby se splatnou pohledávkou vůči dlužníku; insolvenční navrhovatel je povinen doložit existenci své splatné pohledávky a osvědčit úpadek dlužníka. Rozhodnutí je významné zejména pro bankovní a velké věřitele, kdy se předlužení dlužníci bránili insolvenčnímu řešení doposud tím, že uzavřeli s ostatními věřiteli dohody o prodloužení splatnosti.

Prodej BENET AUTOMOTIVE s.r.o.

4. července 2019

Akviziční tým pod vedením partnera Tomáše Rady a Tomáše Antala poskytoval právní poradenství společnosti JET ALFA, patřící do investiční skupiny Jet Investment, při prodeji společnosti BENET AUTOMOTIVE, předního dodavatele high-tech produktů pro automobilový sektor, kdy kupujícím je nizozemská společnost Teijin Holdings Netherlands B.V., náležející do skupiny  japonské nadnárodní společnosti Teijin Limited, která patří mezi globální leadery ve vývoji, výrobě a prodeji technologicky pokročilých materiálů a výrobků. Podle předpokladů by měl být prodej dokončen v následujících měsících po schválení příslušnými antimonopolními úřady.

Akvizice Alcom Systems, s.r.o.

14. června 2019

Akviziční tým pod vedením vedoucího advokáta Tomáše Antala poskytoval právní poradenství společnosti Libli s.r.o. při akvizici společnosti Alcom Systems, s.r.o.

NOVÝ ČLÁNEK NA EPRAVO.CZ

17. května 2019

Internetový deník epravo.cz vydal dne 7. 5. 2019 článek vztahující se k některým aspektů právní úpravy společností s ručením omezeným v projednávané novele zákona o obchodních korporacích, jehož autory jsou Tomáš Rada a Jolana Štěpaníková. Celý článek s názvem „Vybrané aspekty SRO po připravované novele ZOK“ je možné nalézt zde: https://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-aspekty-sro-po-pripravovane-novele-zok-109246.html.

Akvizice FORTECH, spol. s r.o.

14. prosince 2018

Dne 5. 12. 2018 byla úspěšně dokončena akvizice společnosti FORTECH, spol. s r.o. společností Libli s.r.o. ze skupiny DRFG Telco, která byla zastupována akvizičním týmem naší kanceláře pod vedením partnera Tomáše Rady a Kateřiny Krutilkové.

Akvizice Zenit – servis s.r.o.

3. listopadu 2018

Akviziční tým pod vedením partnera Tomáše Rady a Kateřiny Krutilkové poskytoval právní poradenství při akvizici společnosti Zenit – servis s.r.o. společností Suntel Net s.r.o. ze skupiny DRFG Telco.

Úspěšně dokončený prodej KORDÁRNA Plus a.s.

31. října 2018

Za účasti akvizičního týmu DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady a advokáta Tomáše Antala došlo k úspěšnému vypořádání transakce týkající se prodeje společnosti KORDÁRNA Plus a.s. V rámci prodeje poskytovala advokátní kancelář skupině akcionářů právní poradenství související s přípravou procesu prodeje, přípravou, vyjednáváním a uzavřením transakční dokumentace, jakož i s vypořádáním celé transakce.

DRV Legal právními poradci při prodeji KORDÁRNA Plus a.s.

14. září 2018

Akviziční tým pod vedením partnera Tomáše Rady a Tomáše Antala poskytoval právní poradenství skupině akcionářů při prodeji společnosti KORDÁRNA Plus, přičemž prodej zahrnoval jeden výrobní závod v České republice a jeden závod na Slovensku. Podle předpokladů by měl být prodej dokončen v druhé polovině roku 2018 po schválení příslušnými antimonopolními úřady.

Nová posila

20. srpna 2018

Brněnská část týmu DRV Legal se rozrůstá. Od srpna 2018 je novým členem našeho týmu Lukáš Verner. Specializuje se na sporovou agendu.

Nový člen Visegrad Plus Legal

15. srpna 2018

Od srpna 2018 se Visegrad Plus Legal rozrostla o advokátní kancelář z Bukurešti – Trofin & Asociatii SCA. Nově naše mezinárodní aliance advokátních kanceláří střední a východní Evropy již pokrývá Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko a Rumunsko. Prostřednictvím našich kooperujících kanceláří jsme připraveni zajistit Vám v těchto regionech právní služby.

Financování T.E Bleriot ze skupiny Top.Estates

18. července 2018

Tým DRV Legal pod vedením partnera Davida Vaníčka poskytnul kompletní právní poradenství developerské skupině Top.Estates při bankovním financování výstavby projektu Bleriot v Praze 9, nedaleko oblíbeného obchodního centra Letňany. Projekt nabídne 151 bytů ve třech budovách a DRV Legal spolupracovala se developerskou skupinou Top.Estates i při nákupu projektu Bleriot. Financující bankou se stala UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Další úspěšný nákup skupiny Top.Estates

15. července 2018

Akviziční tým DRV Legal pod vedením partnera Davida Vaníčka poskytnul právní poradenství developerské skupině Top.Estates při nákupu společnosti T.E. Na Jarově, s.r.o., který byl úspěšně dokončen v červnu roku 2018. T.E takto koupila 1,4 hektaru na Jarově od německé investiční společnosti Zeitgeist, jež nemovitosti vlastnila tři roky. Developerská společnost T.E plánuje postavit polyfunkční čtvrť převážně s byty, kterých by podle odhadu T.E mohlo v území vzniknout přibližně 600.

Prodej skupiny LESS & TIMBER

13. července 2018

Akviziční tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady a Tomáše Antala poskytnul právní poradenství společnosti Jet 1, investiční fond, a.s. v rámci prodeje skupiny LESS & TIMBER, který byl úspěšně dokončen v červnu roku 2018, kdy skupinu LESS & TIMBER zakoupila investiční skupina PROSPERITA holding, a.s..

Založení investičního fondu Jet 2, investiční fond, a.s.

19. dubna 2018

Tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady asistoval s přípravou založení investičního fondu kvalifikovaných investorů Jet 2, investiční fond, a.s., včetně přípravy a strukturování komplexní dokumentace.

Jet 2, investiční fond, a.s. má cíl získat od institucionálních i privátních investorů až pět miliard korun a stát se tak největším private equity fondem v České republice.

Visegrad Plus Legal

20. února 2018

Od nového roku 2018 jsme spolu s našimi zahraničními kolegy ze Slovenska, Maďarska, Polska a Bulharska založili mezinárodní alianci Visegrad Plus Legal sdružující advokátní kanceláře v regionu střední a východní Evropy. Kooperující kanceláře mají kanceláře v Praze, Brně, Bratislavě, Budapešti, Sofii a v Katowicích a jsme připraveni prostřednictvím těchto kooperujících kanceláří Vám zajistit potřebné právní služby v dotčených regionech.

Úspěšně dokončená fúze BD SENSORS s.r.o. a CSRC spol. s r.o.

19. prosince 2017

Pod řízením týmu právníků DRV Legal, jenž byl veden partnerem Tomášem Radou, byla úspěšně připravena, zrealizována a dokončena vnitrostátní fúze sloučením společnosti BD SENSORS s.r.o., která je významným producentem elektronické tlakoměrné techniky na světovém trhu a společnosti CSRC, spol. s r.o., která se specializuje na vývoj a výrobu komplexních řešení vesmírných elektronických systémů zahrnujících letový hardware a software.

Akvizice BENET AUTOMOTIVE s.r.o.

20. září 2017

Dne 11. září 2017 byla úspěšně dokončena akvizice společnosti BENET AUTOMOTIVE s.r.o. společností JET ALFA, a.s. ze skupiny Jet Investment, která byla zastupována akvizičním týmem naší kanceláře pod vedením partnera Tomáše Rady a Tomáše Antala, a který v rámci akvizičního procesu mimo jiné zastupoval společnost JET ALFA, a.s. i v řízení o povolení spojení soutěžitelů před ÚOHS a účastnil se vyjednávání akvizičního financování s bankami. 

Společnost BENET AUTOMOTIVE s.r.o. je předním výrobcem plastových a karbonových dílů v automobilovém průmyslu, úzce spolupracující především s automobilkami ze skupiny VW a zaměstnávající přibližně 650 lidí.  

Úspěšně dokončená reorganizace Ernst Leopold, s.r.o.

26. ledna 2017

Tým DRV Legal pod vedením partnera Dušana Dvořáka a Kateřiny Krutílkové úspěšně provedl společnost Ernst Leopold, s.r.o. celým insolvenčním řízením včetně přípravy, realizace a splnění reorganizačního plánu. Je nám potěšením oznámit, že insolvenční soud 20.12.2016 vydal usnesení, kterým vzal na vědomí splnění reorganizačního plánu a reorganizace byla úspěšně ukončena.

Ernst Leopold je tradiční výrobce odlitků z litiny a oceli, specializuje se na jejich kusovou a malosériovou výrobu a na umělecké odlitky z nejrůznějších materiálů. Je světovou jedničkou v litém výtvarném umění a blanenská slévárna je zároveň nejstarším nepřetržitě fungujícím podnikem v Česku (od roku 1698).

Úspěšné dokončení přeshraniční fúze

22. prosince 2016

Pod řízením týmu právníků DRV, především Tomáše Rady a Tomáše Antala byla úspěšně připravena, zrealizována a dokončena přeshraniční fúze společností KORDÁRNA Plus a.s. (Česká republika) a SLOVKORD Plus a.s. (Slovenská republika).

 

Úspěšně dokončená reorganizace CP Praha, s.r.o.

29. srpna 2016

Tým DRV Legal pod vedením partnera Dušana Dvořáka úspěšně provedl společnost CP Praha, s.r.o. (developerský projekt CENTRAL PARK PRAHA) celým insolvenčním řízením včetně přípravy a realizace reorganizačního plánu. Je nám potěšením oznámit, že insolvenční soud 16.8.2016 vydal usnesení, kterým potvrdil splnění reorganizačního plánu a reorganizace byla úspěšně ukončena.

Akvizice BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o.

28. srpna 2016

17. srpna 2016 byla úspěšně dokončena akvizice společnosti BRONSWERK HEAT TRANSFER spol. s r.o. společností PBS INDUSTRY, a.s. ze skupiny Jet Investment, která byla zastupována akvizičním týmem naší kanceláře pod vedením partnera Tomáše Rady.

Nový investiční projekt Payment4U za účasti DRV Legal

21. srpna 2016

V červenci 2016 jsme úspěšně zastupovali investora při založení nového investičního projektu Payment4U, a.s. zabývající se vývojem a výrobou platebních automatů.

Akvizice FIBERPREG, GmbH, Nový Ulm, Německo

20. července 2016

Akviziční tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady asistoval při koupi movitého i nemovitého majetku sloužícího k produkci pryskyřicí impregnovaných karbonových vláken od korporací se sídlem v Německu v rámci jejich insolvenčního řízení. Přejeme novému projektu FIBERPREG vše nejlepší do nového startu!

Časopis Právní rozhledy č. 13-14/2015

26. srpna 2015

V článku "Část závodu dle § 421 odsr. 2 ZOK a § 374 ZISIF nejen z hlediska dopadů na investiční fond" zveřejněném v časopise Právní rozhledy č. 13-14/2015 autor Tomáš Rada přibližuje čtenářům problematiku interpretace pojmu část obchodního závodu z hlediska praktického využití a fungování investičních fondů.

Zvýšení základního kapitálu JET I, investiční fond, a.s.

14. července 2015

Tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Rady připravil zvýšení základního kapitálu JET I, investiční fond, a.s. upsáním nových Investičních akcií, jejichž emisní kurz dosáhl hodnoty 1,577 miliardy korun českých, čímž byl završen vstup investorů do tohoto fondu.

Seminář v Poslanecké sněmovně ČR

13. listopadu 2014

Dušan Dvořák se jako přednášející zúčastnil odborného semináře o budoucnosti legislativy v insolvenční oblasti, který se konal v poslanecké sněmovně dne 13. 11. 2014 na základě spolupráce s Ústavně právním výborem PSP ČR a VŠE v Praha v rámci projektu TA CR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“, kde přednesl příspěvek na téma „Správa a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona“. Podrobnosti je možné nalézt zde: 

http://www.vyzkuminsolvence.cz/vedecke-konference/seminar-na-pude-poslanecke-snemovny-clanek-obsahuje-prezentace-prednasejicich.html

Vědecká konference v České národní bance

20. května 2014

Dušan Dvořák se jako přednášející zúčastnil mezinárodní vědecké konference na téma "Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům". Konference se uskutečnila 20.5.2014 v prostorách pražské centrály České národní banky, kde se sešli specialisté na problematiku defaultu dlužníků, insolvencí, reorganizací a otázky vymáhání pohledávek.  Dušan Dvořák přednesl příspěvek na téma "Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona". Podrobnosti je možné nalézt zde:

http://www.vyzkuminsolvence.cz/vedecke-konference/videozaznamy-vystoupeni-jednotlivych-recniku-na-konferenci-v-cnb.html

Prodej společnosti TEXIPLAST, a.s. za účasti DRV Legal, s.r.o.

17. října 2013

V září 2013 byl úspěšně dokončen prodej společnosti TEXIPLAST, a.s. Jsme rádi, že zastupováním prodávajícího, společnosti KORDÁRNA Plus a.s. ze skupiny JET Investment, a.s., jsme mohli přispět k úspěšné realizaci této transakce.

Akvizice MSV Metal Studénka, a.s. za účasti DRV Legal, s.r.o.

20. května 2013

V březnu 2013 byla úspěšně dokončena akvizice společnosti MSV Metal Studénka, a.s., jejíž 100% podíl nabyla po ukončené reorganizaci společnost ROCA CAPITAL, a.s. ze skupiny Jet Investment, a.s. Jsme rádi, že naše služby přispěly k úspěšné realizaci této transakce.

Nové webové stránky

17. ledna 2013

Byly spuštěny nové webové stránky DRV LEGAL

Tomáš Rada spoluautorem nového komentáře vinohradnického a vinařského zákona.

26. března 2012

Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo komentář zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění ke dni 1.1.2012 jehož spoluautorem a vedoucím autorského kolektivu je Tomáš Rada, partner DSB LAWYERS. Blíže k publikaci viz webové stránky nakladatelství

Novela zákoníku práce

16. listopadu 2011

Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti významná a velmi obsáhlá novela zákoníku práce, která přináší zásadní změny v pracovněprávních vztazích, které mají vést k větší flexibilitě trhu práce. Předmětná novela např. pro jisté situace snižuje odstupné, upravuje práci přesčas, noční a víkendovou práci, umožňuje delší zkušební dobu u vedoucích zaměstnanců, či upravuje možnost uzavírání smluv na dobu určitou.

Časopis Právní rozhledy č. 21/2011

9. listopadu 2011

V článku "K některým otázkám realizace staveb na pozemcích původně určených k plnění funkcí lesa" zveřejněném v časopise Právní rozhledy č. 21/2011 autor Tomáš Rada z DSB LAWYERS přibližuje čtenářům problematiku odnímání lesních pozemků ke stavebním účelům včetně související problematiky.

Změna výše soudních poplatků.

28. září 2011

S účinností od 1. září 2011 došlo ke zvýšení některých soudních poplatků. Účelem novely zákona o soudních poplatcích je nejen reflektování společenských a ekonomických změn, ale tato novela zavádí i některé koncepční změny, které by měly dle informací od Ministerstva spravedlnosti zabránit podávání účelových, šikanózních či bagatelních žalob. Např. návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku byl zvýšen na částku 2000,- Kč.

Časopis Právní rozhledy č. 6/2011

29. července 2011

V článku "Odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro stavební účely po poslední novelizaci" zveřejněném v časopise Právní rozhledy č. 6/2011 autor Tomáš Rada (DSB LAWYERS) přibližuje čtenářům problematiku odnímání pozemků ze ZPF za účelem realizace stavební činnosti.