Newsletter

NEWSLETTER 4/23

1. apríl – kuriózní případy ze soudní síně

 1. dubna 2023
Přinášíme Vám netradiční newsletter, v kterém naleznete shrnutí kuriózních případů řešených před soudy, které na první pohled vypadají jako vtip, ale opravdu se staly.

Newsletter ke stažení ZDE

NEWSLETTER 2/23

Uznatelnost úroku z akvizičního úvěru

 30. ledna 2023

V rámci našeho nového newsletteru jsme pro Vás připravili aktuální informaci ohledně poměrně čerstvého rozhodnutí týkajícího se daňové uznatelnosti úroků z akvizičního úvěru v případě, že po akvizici targetu dojde k následné fúzi. Tato otázka je poprvé řešena soudy a správce daně argumentuje zneužitím práva. Zde padlo racionální rozhodnutí, zatím v prvním stupni, tedy budeme sledovat, jak se tato kauza bude vyvíjet.

Newsletter ke stažení ZDE

NEWSLETTER 1/23

Významné judikáty vydané v uplynulém roce ve vztahu ke statutárním orgánům a výkladu právního jednání

 18. ledna 2023

Náš nový newsletter, v kterém naleznete shrnutí třech zajímavých a především přelomových judikátů, a to ve vztahu k problematice střetu zájmů nejen u obchodních společností, problematice vyloučení člena statutárního orgánu pro porušení povinností při výkonu funkce a konečně též ve vztahu k problematice dlouho diskutovaného sjednávání fikcí či domněnek ve smlouvách (např. v rámci úpravy převzetí díla dle smlouvy o dílo), které soudy až dosud vnímaly prakticky výlučně negativně.

Newsletter ke stažení ZDE

NEWSLETTER 2/22

Aktuality v insolvenční judikatuře

 12. prosince 2022

Náš nový newsletter představující aktuality v insolvenční judikatuře

Newsletter ke stažení ZDE

NEWSLETTER 1/22

Aktuality v ZOK

 1. prosince 2022

Náš nový newsletter představující aktuality ohledně evidence skutečných majitelů, zákona o přeměnách a zákona o obchodních korporacích.

Newsletter ke stažení ZDE

NEWSLETTER 2/2021

Předmět podnikání v obchodním rejstříku, odstoupení od konkurenční doložky v pracovních smlouvách

 10. června 2021

Připravili jsme pro vás nový newsletter, ve kterém naleznete přelomovou judikaturu z května 2021 týkající se předmětu podnikání a odstoupení od konkurenčních doložek v pracovních smlouvách.

Newsletter ke stažení ZDE

NEWSLETTER 1/2021

Evidence skutečných majitelů a AML

 9. dubna 2021

Připravili jsme pro Vás shrnutí aktualit ohledně evidence skutečných majitelů a novely AML. Byť by se dalo očekávat, že se bude jednat pouze o nová administrativní opatření, bohužel změny mají zásadní dopady do běžného života korporací, a to včetně převádění podílů na nich. Doporučujeme se proto s obsahem Newsletteru seznámit a předejít tak možným komplikacím po 1. červnu 2021.

Newsletter ke stažení ZDE

NEWSLETTER COVID VIII.

Aktualizace - Shrnutí opatření pro zmírnění COVID krize

 2. března 2021

Připravili jsme VIII. aktualizaci našeho COVID NEWSLETTERU - shrnutí aktuálního stavu navrhovaných či přijatých opatření pro zmírnění COVID krize v ČR, a to ke dni 1. 3. 2021, společně s výběrem podstatných obchodních opatření v Německu a Rakousku.

Newsletter ke stažení ZDE

NEWSLETTER COVID VII.

Aktualizace - Shrnutí opatření pro zmírnění COVID krize

 27. ledna 2021

Připravili jsme VII. aktualizaci našeho COVID NEWSLETTERU - shrnutí aktuálního stavu navrhovaných či přijatých opatření pro zmírnění COVID krize v ČR, a to ke dni 26. 1. 2021, společně s výběrem podstatných obchodních opatření v Německu a Rakousku.

Newsletter ke stažení ZDE

NEWSLETTER COVID VI.

Aktualizace - Shrnutí opatření pro zmírnění COVID krize

 21. října 2020

Připravili jsme VI. aktualizaci našeho COVID NEWSLETTERU - shrnutí aktuálního stavu navrhovaných či přijatých opatření pro zmírnění COVID krize v ČR, a to ke dni 19. 10. 2020, společně s výběrem podstatných obchodních opatření v Německu a Rakousku.

Newsletter ke stažení ZDE

DRV Legal, s.r.o.

Hlinky 505/118,
603 00 Brno
Česká republika