Aktuality

Změna právní formy 2 JCP Group a.s.

 15. července 2021

Tým DRV Legal pod vedením partnera Tomáše Antala a advokáta Václava Koubíka poskytoval právní poradenství společnosti 2 JCP Group a.s. při přeměně spočívající ve změně právní formy ze společnosti s ručením omezením na akciovou společnost. Poradenství spočívalo zejména v navržení co nejefektivnějšího časování přeměny, přípravě projektu přeměny, úpravě zakladatelského právního jednání a zajištění schválení přeměny valnou hromadou.

DRV Legal, s.r.o.

Hlinky 505/118,
603 00 Brno
Česká republika

Nejnovější příspěvky