Alfréd Lasunov

Kontakt
Alfréd Lasunov
Vinohradská 35/25, 120 00 Praha 2

Alfréd Lasunov dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2023, kdy úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil svou diplomovou práci na téma "Trestná činnost páchaná v souvislosti se zneužíváním návykových látek – Drogová trestná činnost v České republice a Ruské federaci". Tato práce se zaměřovala na srovnání protidrogových politik, kriminologických ukazatelů a právních předpisů obou zemí.

Během studia měl Alfréd příležitost získat zkušenosti v renomované pražské advokátní kanceláři. V našem týmu působí od roku 2021, nejprve na pozici praktikanta a následně od června 2023 jako advokátní koncipient.

Alfréd je českým rodilým mluvčím, dále hovoří anglicky a rusky. Také se učí italsky. Ve svém volném čase rád cestuje a věnuje se posilování.