Anna Toporcerová

Kontakt
Anna Toporcerová
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Mgr. Anna Toporcerová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v únoru 2022, kde úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku a obhájila diplomovou práci na téma „Právní režimy mezinárodních franchisingových smluv“. V průběhu studia strávila Anna semestr na Konkuk University v Jižní Koreji a praktické zkušenosti získávala jako praktikanta v brněnské advokátní kanceláři.

Po dokončení studia pracovala na pozici advokátní koncipientky v advokátních kancelářích v Olomouci a následně v Brně.

V DRV Legal působí jako advokátní koncipientka od dubna 2024. V rámci své praxe se Anna zaměřovala především na občanské a trestní právo. V DRV Legal je Anna součástí insolvenčního týmu a týmu zabývajícím se sporovou agendou.

Anna hovoří anglicky.