Dalibor Švanda

Kontakt
Dalibor Švanda
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Dalibor Švanda absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2023, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Prostředky k ochraně vlastnického práva v pozemkových úpravách“. Již v průběhu studia získával praktické zkušenosti jako praktikant v advokátní kanceláři a na Městském soudu v Brně.

V DRV Legal působí od září 2023 jako advokátní koncipient, kde je součástí týmu zaměřujícího se na insolvenční právo.

Dalibor hovoří anglicky a pasivně ovládá německý jazyk.