Daniel Vacek

Kontakt
Daniel Vacek
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Daniel Vacek absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2021, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Trestné činy proti státu – historický vývoj v českých zemích“ ve které se zejména věnoval trestnému činu urážky majestátu. V průběhu studia získal praktické zkušenosti na Nejvyšším soudě České republiky, v advokátní kanceláři a ve spotřebitelské poradně dTest. Po dokončení studia působil v zahraničí a následně pracoval na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže se zaměřením na problematiku zadávání veřejných zakázek.

V DRV Legal působí od července 2022 jako advokátní koncipient, kde se zaměřuje na insolvenční právo.

Daniel hovoří německy, anglicky a pasivně ovládá italštinu.