David Vaníček

Kontakt
David Vaníček
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Mgr. David Vaníček, Ph.D. absolvoval v roce 2004 Právnickou fakultu Masarykovy university. Po ukončení studia pracoval jako advokátní koncipient v renomované kanceláři v Brně a studoval v doktorském studijním programu na Masarykově universitě. V roce 2008 složil doktorskou státní zkoušku, obhájil doktorskou práci na téma "Trestní odpovědnost právnických osob" a dále úspěšně složil advokátní zkoušky. Od roku 2008 je zapsaný jako advokát u České advokátní komory.

David se převážně specializuje na právní služby související s obchodními aktivitami. Poskytuje právní služby v oblasti obchodního práva (právo obchodních společností, závazkové právo, nekalá soutěž, due diligence, akvizice), mezinárodní práva soukromého a obchodního (zvláště mezinárodní koupě zboží a další smlouvy s mezinárodním prvkem), práva nemovitostí (převody nemovitého majetku) a ochrany práv k duševnímu a průmyslovému vlastnictví (zvláště ochrana softwaru a licenční smlouvy).

David hovoří plynně anglicky a pasivně ovládá německý jazyk.