Dušan Dvořák

Kontakt
Dušan Dvořák
Hlinky 505/118, Brno 603 00

JUDr. Dušan Dvořák absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2001 obhájil Dušan rigorózní práci na téma "Jednočlenné obchodní společnosti a jejich právní úprava" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity spolu se státní rigorózní zkouškou z obchodního práva a v roce 2002 složil advokátní zkoušky u České advokátní komory. Dušan je advokátem a členem České advokátní komory.

Dušan se specializuje zejména na obchodní právo, insolvenční a procesní právo, finanční restrukturalizace, fúze a akvizice a nemovitosti. V rámci své právní praxe se Dušan zabývá především poskytováním právního poradenství jak domácím tak zahraničním klientům v oblasti práva obchodních společností, fúzí a akvizic, poskytoval poradenství v rámci přeměn a restrukturalizací podniků, private equity/venture capital. Dušan je zapojen v řadě významných insolvenčních řízeních v České republice.