Kateřina Holušová

Kontakt
Kateřina Holušová
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Mgr. Kateřina Holušová ukončila studium magisterského oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2014, kdy úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku a obhájila diplomovou práci na téma „Osoba samostatně výdělečně činná versus společnost s ručením omezeným z hlediska daňového zatížení“. V průběhu studia získávala Kateřina praktické zkušenosti z advokacie v advokátní kanceláři DRV Legal.

Od září roku 2014 Kateřina působila v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokátní koncipient.

V roce 2017 Kateřina úspěšně složila advokátní zkoušky a od té doby působí v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokát.

Kateřina se specializuje především na insolvenční právo, dále se zaměřuje na právo občanské a obchodní.

Kateřina hovoří anglicky.