Magdalena Rozlívková

Kontakt
Magdalena Rozlívková
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Magdalena Rozlívková absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2022, kde úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku a obhájila diplomovou práci na téma „Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele“. V průběhu studia získávala praktické zkušenosti v Kanceláři Veřejného ochránce práv a jako právní praktikant v advokátní kanceláři.

Od října 2023 působí Magdalena v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokátní koncipient, kde je součástí týmu zabývajícím se právem nemovitostí.

Magdalena hovoří anglicky, pasivně ovládá jazyk německý.