Matěj Urbánek

Kontakt
Matěj Urbánek
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Mgr. Matěj Urbánek absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2017, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Monistické uspořádání akciové společnosti (úvahy de lege ferenda).“

Svoji koncipienturu Matěj absolvoval v brněnské kanceláři se zaměřením na generální praxi. Po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2021 působil jako advokát v břeclavské advokátní kanceláři se zaměřením zejména na obchodní a insolvenční právo.

Od ledna 2024 působí Matěj jako advokát v advokátní kanceláři DRV Legal, kde je členem týmu zaměřeného především na právo obchodních korporací, akvizice, přeměny společností, financování, obchodní závazkové právo, občanské právo či soutěžní právo.

Matěj hovoří anglicky.