Milan Hrkalík

Kontakt
Milan Hrkalík
Hlinky 505/118, Brno 60300

Milan Hrkalík absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Vývoj vojenské správy“. V rámci studia získával Milan zkušenosti coby praktikant v advokátní kanceláři a na právním oddělení exekutorského úřadu.

Po studiu absolvoval Milan první část své koncipientury jako exekutorský koncipient, druhou část pak již jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři s generálním zaměřením. V advokátní kanceláří s generálním zaměřením působil i po úspěšném složení advokátních zkoušek v červnu 2022 jako advokát.

Od února roku 2023 působí v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokát.

Milan hovoří anglicky.