Nikola Hamáčková

Kontakt
Nikola Hamáčková
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Mgr. Nikola Hamáčková absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2013, kdy úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku a obhájila diplomovou práci na téma ,,Limity závazkového práva z pohledu právní regulace veřejných zakázek“. V průběhu studia získávala Nikola praktické zkušenosti z advokacie v advokátní kanceláři v Brně.

Od září roku 2013 Nikola působila v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokátní koncipient.

V roce 2017 Nikola úspěšně složila advokátní zkoušky a od té doby působí v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokát.

Nikola se specializuje především na pracovní právo, dále se zaměřuje na právo občanské a obchodní.

Nikola hovoří anglicky.