Pavel Dimitrov

Kontakt
Pavel Dimitrov
Hlinky 505/118, Brno 60300

Pavel Dimitrov absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2020, kde úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Přechod nebezpečí dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“, ve které se věnoval především problematice Vídeňské úmluvy a doložkám Incoterms. Následně v roce 2021 složil státní rigorózní zkoušku na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a získal titul JUDr.

V průběhu studia získával praktické zkušenosti jako praktikant na oddělení problematických pohledávek ve Sberbank CZ, a.s. a následně i v advokátní kanceláři DRV Legal, kde poté působil i jako advokátní koncipient.

Od ledna 2024 spolupracuje Pavel jako advokát s DRV Legal, přičemž se zaměřuje především na obchodní závazkové právo, právo nemovitostí, právo občanské a právo korporátní.

Pavel hovoří anglicky a pasivně ovládá ruský jazyk.