Radovan Majda

Kontakt
Radovan Majda
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Radovan je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2016), kdy již vedle studia vykonával odbornou praxi zejména v advokacii. Je rovněž absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (2019), své studium zaměřoval na podnikovou ekonomiku, finance a finanční trhy. V prosinci 2019 úspěšně absolvoval advokátní zkoušky a je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

Radovan se specializuje zejména na insolvenční a obchodní právo. Je vedoucím insolvenčního týmu, má zkušenosti v zastupování účastníků insolvenčního řízení (především klientů z bankovního sektoru), ale právní služby vykonává i z pohledu insolvenčního správce (se zvláštním povolením), a to i v největších insolvenčních kauzách v České republice. Se svým týmem poskytuje odbornou a spolehlivou pomoc klientům při jejich účasti v insolvenčním řízení.

Právní služby v oblasti obchodního práva vykonává převážně v rámci závazkového práva, due dilligence, M&A a práva nemovitostí (transakce nemovitého majetku).

Radovan hovoří plynně anglicky.