Radovan Majda

Kontakt
Radovan Majda
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Radovan Majda absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2016, kdy úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci se zaměřením na úpravu obchodních podmínek v českém Občanském zákoníku v komparaci s úpravou v Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, Zásadami UNIDROIT a PECL. V průběhu studia působil jako praktikant právního oddělení exekutorského úřadu v Brně a také absolvoval praxi v brněnské advokátní kanceláři.

Radovan rovněž absolvoval na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity bakalářské studium v oboru podnikové ekonomiky a managementu a magisterské studium v oboru financí se zaměřením na finanční trhy a investice.

Od roku 2016 působil Radovan v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokátní koncipient. V roce 2019 úspěšně složil advokátní zkoušky a v současnosti působí v advokátní kanceláři DRV Legal jako advokát.

Radovan se specializuje především na právní služby související s právem obchodních společností, zejména přeměny společností a M&A, likvidace společností a obchodní závazkové právo. Rovněž se zaměřuje na problematiku insolvencí, občanského práva, pracovního práva a ochrany osobních údajů.

Radovan hovoří anglicky a pasivně ovládá francouzský jazyk.