Sven Höbel

Kontakt
Sven Höbel
Vinohradská 35/25, 120 00 Praha 2

Sven Höbel je německým a českým advokátem, zapsaným u Bamberské advokátní komory v Německu a u České advokátní komory v ČR. Studoval na univerzitě v Regensburgu a Karlově univerzitě v Praze. Svou právní praxi absolvoval u Vrchního soudu v Berlíně a v berlínské advokátní kanceláři. Navíc absolvoval americké magisterské studium v oboru „International Business Law“ na Central European University v Budapešti.

Od roku 2012 se specializoval v renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích na právní zastoupení německých firem v ČR. V rámci své praxe se věnoval oblastem obchodního práva, práva obchodních společností a mezinárodních obchodních smluv. Dále měl na starosti právní projekty pokrývající více než jeden stát střední a východní Evropy. V současnosti se specializuje především na poskytování poradenství českým firmám při vstupu na německý trh a při různých obchodněprávních, korporátních a pracovněprávních záležitostech podle německého práva.  

Sven poskytuje právní poradenství v oblasti českého a německého práva jak mezinárodní (především z Německa, Rakouska a dalších zemí EU), tak české klientele. Jelikož má Sven velmi širokou síť obchodních a odborných kontaktů v německy mluvicích zemích, dokáže pomoct svým českým klientům dokonce při vysoce specializovaných právních záležitostech tím, že zprostředkuje správného místního odborníka, který je ideálním partnerem na spolupráci v dané zemi.

Sven je německým rodilým mluvčím a hovoří plynně česky, anglicky a francouzsky. Ve svém volném čase působí Sven jako letecký instruktor.