Tomáš Antal

Kontakt
Tomáš Antal
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Mgr. Tomáš Antal dokončil studium magisterského oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2015, kdy úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Statutární ředitel a správní rada akciové společnosti“. V průběhu studia získával praktické zkušenosti z právní praxe v advokátní kanceláři DRV Legal.

Tomáš působí v advokátní kanceláři od roku 2014 a od roku 2018 je zapsaný jako advokát České advokátní komory.

Tomáš se specializuje především na právo obchodních korporací, akvizice, přeměny společností, financování, obchodní závazkové právo, občanské právo či soutěžní právo.

Tomáš hovoří plynně anglicky, pasivně ovládá ruský jazyk.