Tomáš Antal

Kontakt
Tomáš Antal
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Mgr. Tomáš Antal dokončil studium magisterského oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2015, kdy úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a obhájil diplomovou práci na téma „Statutární ředitel a správní rada akciové společnosti“. V průběhu studia získával praktické zkušenosti z právní praxe v advokátní kanceláři DRV Legal, kde působí od roku 2014. Od roku 2018 je pak zapsaný jako advokát České advokátní komory.

Tomáš je vedoucí týmu zaměřeného především na právo obchodních korporací, akvizice, přeměny společností, financování, obchodní závazkové právo, občanské právo či soutěžní právo.

Tomáš se podílel na akvizici společnosti Rockfin, společnosti Central European Energy Services, skupiny eds.group, společnosti Mikroelektronika, skupiny 2 JCP, společnosti VYRTYCH nebo společnosti Alcom Systems. Působil také jako člen transakčního týmu při prodeji společnosti MSV Metal Studénka, BENET AUTOMOTIVE, KORDÁRNA Plus nebo LESS & TIMBER. V rámci přeměn obchodních společností se Tomáš podílel na přípravě změny právní formy společnosti 2 JCP Group ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, rozdělení společnosti TEDOM a TEDOM power, rozdělení společnosti CREATIVE BUILDINGS nebo fúze EUROPE 1 STEEL.

Tomáš hovoří plynně anglicky.