Tomáš Rada

Kontakt
Tomáš Rada
Hlinky 505/118, Brno 603 00

Tomáš ukončil studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2006. Rok po ukončení magisterských studií obhájil rigorózní práci a složil státní rigorózní zkouškou (JUDr.). V roce 2009 úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a advokátní zkoušky a věnuje se advokacii. Od téhož roku je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory. V roce 2012 pak obhájil disertační práci a získal titul (Ph.D.).

Tomáš se specializuje především na právní služby související s M&A, a to včetně souvisejících problematik – soutěžní právo (zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže), financování (bankovní i jiné financování akvizic a provozu podniků).

Dále se zaměřuje na insolvenční právo, strukturování investičních fondů, private equity a jiných investičních uskupení, korporační právo (přeměny korporací – přeshraniční i vnitrostátní fúze, rozdělení, odštěpení, změny právní formy, vyjednávání akcionářských dohod, ale i řešení sporů mezi akcionáři), energetiku (zastoupení dodavatelů, včetně generálních při realizování zakázek pro energetiku včetně energetických celků), strojírenství, automotive (dodávky pro výrobce automobilů i jejich subdodavatelů), nemovitosti (akvizice, divestice, správa) a vinařské právo.

Tomáš se taktéž věnuje publikační činnosti. Je např. spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporací a zákona o vinohradnictví a vinařství.

Tomáš ovládá plynně jazyk anglický a pasivně německý.